February 27, 2017

วิธีจองตั๋ว ขั้นตอนการจองตั๋วออนไลน์

Pinterest

วิธีการจองตั๋ว ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ รถทัวร์ บุษราคัมทัวร์ โดยจองตั๋วรถทัวร์ผ่าน จองตั๋วบุษราคัมทัวร์.com

หมายเหตุ : ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่าง วิธีการเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยนจุดขึ้น จุดลง เป็นของท่านครับ

VDO – วิธีการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ขั้นตอนการจองตั๋ว Step By Step

ค้นหาเที่ยวรถทัวร์


เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง


เลือกที่นั่ง


กรอกข้อมูลผู้เดินทาง


เลือกรูปแบบการชำระค่าตั๋ว


นำรหัสการจองไปจ่ายเงิน


**** ต้องชำระค่าตั๋วก่อนวันเวลาที่กำหนด (ก่อนเที่ยงคืน 24.00 ของวันที่ทำรายการ มิฉะนั้นรายการที่เราจองจะถูกยกเลิกครับ)

**** นำสลิปการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริงที่จุดจำหน่ายตั๋ว เพื่อรับตั๋วจริง ก่อนรถออก 30 นาที