February 27, 2017

จุดรับตั๋ว / เบอร์โทร บุษราคัมทัวร์

Pinterest

เมื่อท่านชำระค่าตั๋วไม่ว่าจะจ่ายที่ 7-11 หรือ บัตรเครดิตให้นำหลักฐานการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริงก่อนรถออก 30 นาที ที่จุดรับตั๋วต่อไปนี้

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร บุษราคัมทัวร์

 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 054-741714

 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-461305

 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-360927

 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-249108

 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-4729959

 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35
โทร. 02-9364247 , 090-7793900

 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A
โทร. 02-9363201, 02-5379007

 จุดจอด อ.นายูง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-25726

 จุดจอด อ.บ้านผือ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-282155

 จุดจอด อ.ร้องกวาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-8299699

 จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-451243

 จุดจอดท่าบ่อ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-432223

 จุดจอดนากลาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-364199

 จุดจอดนาวัง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-364199

 จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 089-416-1789

 จุดจอดสุวรรณคูหา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-7299629

 จุดจอดเวียงสา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 054-781106

 จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 085-647-1411

 ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-287149